nha hang

 • Ngoài của đi vào có một đoạn rooing phình ra chút sâu sâu hơn bình thường 55 cm
 • Yêu cầu sử dụng kiểu cột ghếp tre tương tự 6 cây 1 và đi từ dưới đất theo tường nhà lên cách trần 80 cm thì uốn ra , ca 2 bên tương tự ,
 • Chính giữa trần nhà giành ra 1 m dduocj cặp 1 hoạc 2 cây tre chạy song song cho đên mép khu vực chính , chính giữa bố trí một vòng tròn tre xổ xuông 25cm đên 30 cm , 2 đầu kết nối bới các hình thoi, phân trống có thể dùng lưới tre đan ép lên trần ?
 • Phân tường cách trân khoảng 80 cm có thể ghếp tre giữa cột này đến cột kia khoảng 1,2m ?
 • Phần trần nhà từ tường ra đên mép cặp tre song song thì chie bằng gì? hay làm các mảng tre 1,2m tương tự để ghép ? có lượn chút hay không ?
 • xem hình vex phác thảo ? thiết kế dựa trên kiểu hình ảnh 3d trên
 • Yêu cầu : cột được vo tròn lại và bao kín tre , màu tre như trong hình, từ trần nhà xuống làm môt cái vòng trong to ( xem hình vẽ) b´´voofng nayd có thể bố trí đèn lled chay xung quanh chiếu lên trần nhà, Từ vồng tròn này dùng để giấu chân các cột tre vươn ra các tường nhà, từ vòng tròn này tre dduocj lượng vòng lên đến vòng tròn trên trân nhà và vươn ra các tường có 2 trường hợp xảy ra: một là các cột tre 6 đên 8 cây ghép vươn ra 2 tường 2 bên phải trái thì được uốn cong 2 đầu, , trường hợp 2 là các cột tre dduocj vươn ra từ vogng tròn cột dduocj uốn lên đến vofng tròn trên trần nhà và đi ra đên chân tường thì không ốn vì phía truosc có tử rượu lên đến trấn, phía sau vấp loạt của kình.
 • Lớp 2 là vồng tròn sát trần để buôc các bản trụ tre vươn ( 6 đên 8 cây) buộc thành bản
 • Lớp 3 và lớp 4 là các cây tre uốn cong từ vòng tròn cột, qua giao điểm vòng tròn trên trần buộc và vươn đến nhiều điểm chia đều trên các chân trần tường, , dọc chân trần tường sẽ dduocj nẹp tre bao viền che chân lại ? 2 lớp uốn cong nay lượn ngược chiều nhau vào nằm trên cùng ( xem qua hình vẽ và có sáng kiến nào đẹp hơn thì cho ý kiến
 • Phần bar và giá rượu tất cả các góc cạnh được ốp tre
 • phía truosc bả trong hình làm quả trám . ( hình rô hoạc hình tròn tre cho đẹp
 • Phân tường đi ra phía sau có 2 phần kính có 2 của đi ra , xem tường và các góc canh có bố trí tre uốn lượn chút cho đở trống ?
 • Tường bên phải ngoài vào cho đền tường sau tre uốn cong vủa các bản ( 6 đến 8 cây tre ) phải đồng nhất
 • Trường bên trái trong khu vực chính làm tương tự tường bên phải.
 • Tường đi ra phía sân sau gần chính giũa có môt khoảng bê tông , ở đây cũng làm một trụ bản tre ( 6 đên 8 cây ) uốn xuống cho đở trống
 • Từ 2 góc tường uôn lượn tre vòng vào cột giũa bằng 3 đến 4 cây tre ghép lai ( 2 bên cửa tương tự nhau
 • Phần tường có 2 của đi ra phía sau cũng xem uốn tre vươn từ góc nhà đến cột giữa tường ( cột nằm ngay góc lò sưở ) 2 bên làm tương tự cho khỏi trống và đẹp mắt chút, có thể chém mọt góc trên của kính

. Có 5 trụ sẽ dduocj ốp tre , trụ cai 2,2 m , từ đây làm xà vươn ra đến bờ sông, Xà được ốp các khối tre và lượn uốn cong vào tường , ( xem hình vẽ) , Từ cột này (2,2 M trên trần coa hơn mái kính chút và vươn ra tành mái tương tự hignh ảnh ủa ngôi nhà trên 2 đầu có cánh sen.

 • 2 đầu và xà chính giữa sẽ có cột , cột chính giũa cao khoảng 3 m đến 3,5 m làm mái nhọn hoặc vòm miễn là các trụ tre uốn đẹp
 • cột ngoài bờ sông làm cột cao hơn bên trong mái hiên (cao khoảng 2,8 m m
 • cột sát hiên kết nối với mái hienr cao 2,3 m hoạc hơn chút để lợp mái thì nuosc mua chảy xuống cùng máng hứng nước mưa của mái kình. Giũa làm mái lên xem trong hình có 2 phương án, 1 là làm cột từ cột mái hiên đên chính giữa làm cột tiếp rồi dên cột bờ sông, phương án 2 là làm cột từ mái hiên nhọn lên như trong hình ở giữa không có cột , xem hình vẽ và hình ảnh chukp để hình dung. phía trong mái hiên cũng làm uốn lượn lên dến tạn tường. trong tường làm cột giả và mõng.
 • ngoài bờ sông làm lượn vòng cung như trong hình
 • kết cấu trên trân cần có một số đà bằng gổ để đóng đinh lợp mái còn lại bắng tre uốn lượn
 • Phần trong tuwfowfng của ngoài hiên sau cũng nghiên cứu uốn ốp tre cho đở xấu.
 • Phía truosc nghiên cứ rềm tre loại đẹp khi không cần thì cuốn lên và khi tròi mua thì thả xuống.
 • cần bản vẽ kỷ thuật để thì công lắp ghép. cố gắng trong và ngoài trời cao nhất là xây dựng dduocj 80 % sản xuất sẵn để tiện thi công lắp ghép.
 • phần ngoài tròi cần có bản vẽ kết cấu kỷ thuật để xin giấy phép
 • Lưu ý màu tre phải sáng và được sơn phủ như trong hình đầu tiên làm ví dụ
 • mọi chi tiết khi cần sẽ bổ sung ở đây
 • Link Ảnh 360 độ bên ngoài sân sau , mở trình duyệt googlr maps :
 • https://goo.gl/maps/vJJwyHLmfFyz4HVJ8
 • Link 360 độ ảnh trong nhà :
 • https://goo.gl/maps/3L32mj1RXmfP4AVN6
 • Link những yêu cầu thiết kế bản vẽ cơ bản :
 • https://kawasushi.de/nha-hang/
 • xem video sau thêm nếu thấy cần thiết